Follow

@smpl @rune er der nogen af jer der har styr på om man kan bruge coronapas downloadet fra sundhed.dk til indrejse i eks. Tyskland? Kan ikke helt gennemskue det, og de vil meget gerne pushe den app som jeg ikke gider at installere 🎉

· · Web · 1 · 0 · 1

@reynir @rune
Jeg kan ikke se grunden til at man ikke skulle kunne bruge det, men det er jo ikke altid en garanti for at det er sådan verden hænger samme.

Jeg har ikke selv smartphone og mon ikke de har tænkt på at sådan nogle som mig findes?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Mastodon Community of Denmark (MCD) for Danes and other people to talk about Denmark or whatever.